Tiltak for å begrense Korona-smitte og samtidig holde aktiviteten oppe

Tiltak for å begrense Korona-smitte og samtidig holde aktiviteten oppe

Rundt om i hele landet jobber våre dyktige forhandlere med å holde aktiviteten oppe på alle våre byggeplasser og kontor.

Mange boliger skal leveres til spente huskjøpere og vi ønsker å gjøre vårt aller beste for at det ikke blir forsinkelser. Vi i Systemhus tar selvsagt Korona-viruset på høyeste alvor og følger også myndighetenes råd for å forhindre ytterligere smittespredning i samfunnet.

Systemhus har iverksatt tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Systemhus forhandlerne vil holde tett dialog med kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og vi ber om forståelse for eventuelle konsekvenser knyttet til bemanning og fremdrift på byggeprosjektene.


Ønsker du kontakt med en Systemhus forhandler?

Ta gjerne kontakt med din nærmeste Systemhus forhandler med dine boligspørsmål via telefon, mail, kontaktskjema på nettsiden eller våre sosiale medier.

Ønsker du et møte med en av våre forhandlere, men situasjonen tilsier at man ikke kan møtes fysisk, kan det for eksempel gjennomføres digitalt. Det finnes mange enkle brukervennlige verktøy for dette.

Tomtebefaringer utendørs kan også gjennomføres om man holder god avstand under møte og unngår håndhilsning.


For å begrense smittespredningen, og opprettholde forsvarlig drift har Systemhus iverksatt følgende tiltak:

  • Oppfordrer alle ansatte til å følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene

  • Intern informasjonskampanje om gode hygiene tiltak via vårt intranett

  • Økt bruk av hjemmekontor der det er mulig

  • Reisevirksomhet holdes på et så lavt nivå som mulig

  • Møter gjennomføres fortrinnsvis digitalt, i stedet for fysiske møter. Når det gjelder møtevirksomhet så har vi profesjonelle digitale verktøy å støtte oss til. Kommunikasjon kan også løses med enkle hjelpemidler som telefon og nettbrett.

  • Vi distribuerer løpende oppdatert Korona-informasjon til ledere og ansatte via mail og interne kommunikasjonsplattformer

  • Egne retningslinjer for redusert smittefare på bygg- og anleggsplasser fra BNL er distribuert til alle

  • Vi gjør det vi kan for å opprettholde fremdrift og våre ansattes sikkerhet. Vi ber derfor om at alt unødig opphold og besøk på våre byggeplasser unngås.


Systemhus anbefaler alle kunder og ansatte å følge med på helsenorge.no/koronavirus for oppdatert informasjon om situasjonen og anbefalte tiltak.

Ta vare på hverandre, og følg myndighetenes anbefalinger for å redusere smittefare.